Biomasa – Studije nа temu potencijаlа biomаse i rаzličitih mogućnosti primene u APV

Pokrаjinski Sekretаrijаt zа energetiku i minerаlne sirovine je tokom dužeg nizа godinа аktivno rаdio nа promociji upotrebe biomаse u APV i nа stimulisаnju investicijа u ovom segmentu. Jedаn od vidovа аktivnog delovаnjа jeste i finаnsirаnje studijа o potencijаlimа koje možete preuzeti i koristiti zа potrebe informisаnjа i rаzvojа novih projekаtа, а nаši kаpаciteti Vаm stoje nа rаspolаgаnju zа svа dodаtnа pitаnjа.

Studija prostornog razmeštaja namenskih javnih skladišta agrarne biomase na teritoriji AP Vojvodine – 2016

Studija ubiranja, skladištenja i prerade kukuruzovine za korišćenje kao energenta i sirovine za biogoriva na teritoriji AP Vojvodine – 2016


Akcioni plan za bioenergiju AP Vojvodine

Akcioni plan za bioenergiju teritorije AP Vojvodine izrađen od strane World Bioenergy Association (WBA)

Bioenergy Action Plan Vojvodina


Program za ocenu ekonomskih pokazatelja za energetsku primenu biomase

Program za ocenu ekonomskih pokazatelja za energetsku primenu biomase

Analiza opravdanosti ulaganja za energetsku primenu biomase – Karakter investicije: izgradnja

Analiza opravdanosti ulaganja za energetsku primenu biomase – Karakter investicije: rekonstrukcija

Analiza opravdanosti ulaganja za energetsku primenu biomase – Grejanje plastenika – Karakter investicije: izgradnja

Analiza opravdanosti ulaganja za energetsku primenu biomase – Sušara za duvan – Karakter investicije: rekonstrukcija

Analiza opravdanosti ulaganja za energetsku primenu biomase – Grejanje porodične kuće na pelet – Karakter investicije: rekonstrukcija

Analiza opravdanosti ulaganja za energetsku primenu biomase – Grejanje porodične kuće na slamu – Karakter investicije: rekonstrukcija


Tržište biomase u AP Vojvodini

Razvoj tržišta biomase u AP Vojvodini – Elaborat

Uspostavljanje berze biomase u AP Vojvodini – Elaborat


Mogućnosti kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije iz biomase u AP Vojvodini

Mogucnosti kombinovane proizvodnje elektricne i toplotne energije iz biomase u AP Vojvodini – 2008

Mogucnosti kombinovane proizvodnje elektricne i toplotne energije iz biomase u AP Vojvodini – Prezentacija – 2008


Studija mogućnosti korišćenja komunalnog otpada u energetske svrhe na teritoriji AP Vojvodine i Republike Srbije

Studija mogucnosti korišcenja komunalnog otpada u energetske svrhe na teritoriji AP Vojvodine i Republike Srbije – 2008

Studija mogucnosti korišcenja komunalnog otpada u energetske svrhe na teritoriji AP Vojvodine i Republike Srbije – Prezentacija – 2008


Potencijali i mogućnosti briketiranja i peletiranja otpadne biomase na teritoriji AP Vojvodine

Potencijali i mogucnosti briketiranja i peletiranja otpadne biomase na teritoriji AP Vojvodine – 2007

Potencijali i mogucnosti briketiranja i peletiranja otpadne biomase na teritoriji AP Vojvodine – Prezentacija – 2007