Биогас – Студије на тему потенцијала производње и коришћења биогаса у АПВ

Покрајински Секретаријат за енергетику и минералне сировине је током дужег низа година активно радио на промоцији употребе биогаса у АПВ и на стимулисању инвестиција у овом сегменту. Један од видова активног деловања јесте и финансирање студија о потенцијалима које можете преузети и користити за потребе информисања и развоја нових пројеката, а наши капацитети Вам стоје на располагању за сва додатна питања.

Студија о процени укупних потенцијала и могућностима производње и коришћења биогаса на територији АП Војводине

Студија о процени укупних потенцијала и могућностима производње и коришћења биогаса на територији АП Војводине – 2011


Студија о процени укупних потенцијала и могућностима производње и коришћења биогаса на територији АП Војводине – Кратка верзија – 2011

Study of potentials and possibilities for biogas production and utilization in AP Vojvodina – Summary – 2011

Биогас постројење

Биогас постројење – Упутство за израду претходних студија оправданости са примером за једно биогас постројење

Биогас постројење – Упутство за израду претходних студија оправданости са примером за једно биогас постројење – Извод

Biogas plant – Guidelines for feasibility studies including an example for one biogas plant – Abstract

Програмски алат за претходну оцену оправданости улагања у изградњу биогас постројења