Kontakt

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ
Bul. Mihajla Pupina 16., 21101 Novi Sad
II sprat, kancelarija br. 57
Tel:021/487 4337
Fax:021/456 653
E-mail:psegs@vojvodina.gov.rs
PIB: 100715278
Matični broj: 08753105
Šifra delatnosti: 8411
Račun: 840-30640-67

View Larger Map