Stručni ispit za obavljanje poslova u objektima za transport, distribuciju i skladištenje prirodnog gasa

Kontakt osoba: Klara Balog Aranjoš

Telefon: 021/487 4663

e-mail: klara.balog@vojvodina.gov.rs


Uputstva za kandidate

Način polaganja stručnog ispita

Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova u objektima za transport, distribuciju i skladištenje prirodnog gasa („Službeni glasnik RS“, br. 10/2016)

Prijava za polaganje stručnog ispita

 

Pravni izvori za opšti deo stručnog ispita

Ustav Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/2006)

Zakon o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14)

 

Pravni izvori za posebni deo stručnog ispita

Zakon o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 145/14)

Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih uglјovodonika i distribuciji gasovitih uglјovodonika („Službeni glasnik RS“, broj 104/09)

Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/09)

Uredba o uslovima za isporuku prirodnog gasa („Službeni glasnik RS“, br. 47/06, 3/10 i 48/10)

Pravilnik o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS“, br. 37/13 i 87/15)

Pravilnik o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar („Službeni glasnik RS“, broj 86/15)

Pravilnik o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije („Službeni list SRJ“, br. 20/92 i 33/92)

Pravilnik o zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata („Službeni glasnik RS“, broj 41/15)

Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica („Službeni list SFRJ“, br. 10/90 i 52/90)

Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za detekciju eksplozivnih gasova i para („Službeni list SRJ“, broj 24/93)