Енергетска ефикасност у јавним зградама (ЕБРД)

Stakeholder Engagement Plan
План укључивања заинтересованих страна
Нетехнички сажетак
Non-Technical Summary

О Пројекту унапређења енергетске ефикасности јавних зграда АПВ/Vojvodina Public Building инфо
Образац за подношење приговора
Упутство о подношењу приговора