Stručni ispit zа obаvljаnje poslovа izrаde projekаtа i elаborаtа i izvođenjа geoloških istrаživаnjа

Prijava za polaganje stručnog ispita

Troškovi polaganja stručnog ispita 

Pravni izvori za opšti deo stručnog ispita

Pravilnik o uslovima, načinu i programu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova izrade projekata i elaborata i izvođenja geoloških istraživanja  („Sl. glasnik RS“, br. 21/96)

Ustav Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/2006)

Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 33/97 i 31/2001 i „Sl. glasnik RS“, br. 30/2010)

Zakon o radu iz 2014.godine prečišćen tekst


Kontakt osoba: Zvjezdana Bečelić

Telefon: 021/487 4337

e-mail: zvjezdana.becelic@vojvodina.gov.rs