Usluge sekretarijata

Usluge koje pruža Pokrajinski sekrtearijat za energetiku i mineralne sirovine

1. Stručni ispiti

2. Usluge iz oblasti geoloških istraživanja

 

Izveštaj o pruženim uslugama

Informacija o radu na poslovima u prvostepenom upravnom postupku u 2015. godini – izdavanje odobrenja za izvođenje primenjenih geoloških istraživanja, odobrenja za eksploataciju, odobrenja za izvođenje rudarskih radova i odobrenja za upotrebu rudarskog objekta