Тело за координацију послова безбедности

На челу Савета је председник Покрајинске владе Игор Мировић, а за заменика је именован покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај Огњен Бјелић.

Чланови савета су:

Жолт Сакалаш – потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-заједнице;
Предраг Вулетић – покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
Драгана Милошевић – покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама;
Асист. др сци. мед. Оливера Иванов – заменик покрајинског секретара за здравство;
Јадранка Савин – подсекретар у Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
Небојша Војновић – помоћник покрајинског секретара у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
Александар Борковић – помоћник покрајинског секретара у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам;
Нела Милишић – помоћник покрајинског секретара у Покрајинском секратаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност;
Радан Бобић – помоћник директора у Управи за капитална улагања АПВ;
Ендре Шурјан – саветник за друмски саобраћај и путну привреду у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
Јово Милановић – самостални саветник – инспектор железничког саобраћаја – Начелник одељења у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
Драган Мићић – виши саветник за железнички саобраћај и путну привреду у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
Томислав Петровић – представник Агенције за безбедност саобраћаја;
Зоран Алимпић – представник Агенције за безбедност саобраћаја;
Слободан Малешић – представник Министарства унутрашњих послова;
проф. др Драган Јовановић – представник Факултета техничких наука-Нови Сад;
Горан Пејчић – представник Радио-телевизије Војводине;
Мирослав Бошковић – представник Савета возача Војводине;
Мирко Вучинић – представник ПУ „Панонтранспорт“.