Конкурси из 2021. године

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним сампуправама за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 2021

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама …

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у ПГ – 2021

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у ПГ

Рок за подношење пријаве је 12. новембар 2021.године.

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине

Рок за подношење пријаве је 12. новембар 2021.године.…

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2021. години

ЈАВНИ KОНKУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕKАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И НЕПРОФИТНИХ ИНСТИТУЦИЈА У 2021. ГОДИНИ, ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ У ПРЕДШKОЛСKИМ УСТАНОВАМА, KАО И УЧЕНИKА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШKОЛА НА ПОДРУЧЈУ АУТОНОМНЕ ПОKРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ О …

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете

24. март 2021. године – Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројокрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај – правилник

31. март 2021. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за …