Потписани уговори за штедљиву унутрашњу расвету

У просторијама Покрајинског секретаријата потписани су уговори у вредности од 49 милиона динара. Јавним конкурсом за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете обезбеђена су средства за 24 јавне установе са територије АП Војводине, предрачунска вредност планираних улагања износи преко 78 милиона динара од чега је 49 милиона динара обезбеђено из буџета АП Војводине.

Просечна уштеда енергије по установи износи 68%, док је просечан период поврата инвестиције нешто виши од 4 године. Средства су додељена образовним, здравстевним и спортским установама са територије 17 јединица локалне самоуправе.

На конкурсу је било пријављено 49 установа, од којих је 24 установе поднело документацију у складу са конкурсом.