Финансијски документи

Финансијски план за 2024

Финансијски план секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћаја за 2024. годину

Финансијски план за 2023

Финансијски план секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћаја за 2023. годину

Финансијски план секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћаја за 2023. годину – ребаланс

план јавних набавки за 2023. годину


Финансијски план за 2022

Финансијски план секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћаја за 2022. годину

Финансијски план секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћаја за 2022. годину – ребаланс


Финансијски план за 2021

Финансијски план секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћаја за 2021. годину


Финансијски план за 2020. годину

Финансијски план покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за 2020. годину

Финансијски план за 2020. годину – ребаланс

Финансијски план покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за 2020. годину – ребаланс

Наративни извештај јануар – јун 2020. године


Правилник о утврђивању посебног програма обуке (2019)

Финансијски план за 2019. годину – ребаланс

Финансијски план покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за 2019. годину – ребаланс


Финансијски план за 2019. годину

Финансијски план покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за 2019. годину


Финансијски план за 2018. годину – ребаланс

Финансијски план покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за 2018. годину – ребаланс


Финансијски план за 2018. годину

Финансијски план покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за 2018. годину


Финансијски план за 2017.годину

Финансијски план покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине за 2017. годину


Финансијски план за 2016.годину

Финансијски план покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине за 2016. годину


Финансијски план покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине за 2015. годину

Финансијски план покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине за 2015. годину – Ребаланс, јун 2015. године

Финансијски план покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине за 2015. годину – Ребаланс, новембар 2015. године

Извештај државне ревизорске институције

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета и правилности пословања АП Војводине за 2014. годину – Кључне неправилности и препоруке