Građevinarstvo

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti izgradnje objekata, a koji se odnose na izvršavanje zakona, kao i na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu. Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj pruža stručnu pomoć i obezbeđuje sredstva za finansiranje, odnosno sufinansiranje lokalnim samoupravama za izradu tehničke dokumentacije za objekte infrastrukture, projekata strukovnih i nevladinih organizacija iz oblasti arhitekture i građevinarstva; učestvuje u obavljanju stručne kontrole tehničke dokumentacije objekata za koje izdaje dozvolu za izgradnju u skladu sa zakonom; prati razvoj komunalne infrastrukture i komunalne delatnosti na teritoriji AP Vojvodine; učestvuje u radu komisija i radnih tela koje obrazuje ministar nadležan za poslove građevinarstva.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u oblasti izgradnje objekata i stanovanja, u skladu sa zakonom, obavlja poslove državne uprave koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine.

Objavljeni akti Pokrajinskog sekretarijata putem centralne evidencije objedinjenih procedura. (Datum objavljivanja u CEOPu se računa za datum objavljivanja na sajtu Pokrajinskog sekretarijata)

https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Manage/Publications

Spisak izdatih rešenja o ozakonjenju – 09. avgust 2018.

Takse