Službenici

SEKTOR ZA OPŠTE I PRAVNE POSLOVE
IVANA ŠARIĆ,pomoćnik
Tel:021/487-4381
e-mail:ivana.saric@vojvodina.gov.rs
DRAGANA SAVANOVIĆ, viši savetnik za budžet i odnose sa trezorom – šef odseka
Tel:021/487-4497
e-mail:dragana.savanovic@vojvodina.gov.rs
DUŠANKA NOVAKOV, viši savetnik za upravno pravne poslove – šef odseka
Tel:021/487-4225
e-mail:dusanka.novakov@vojvodina.gov.rs
MARIJANA ŠARENAC, viši referent za administrativne poslove
Tel:021/487-4578
e-mail:marijana.sarenac@vojvodina.gov.rs

SEKTOR ZA INVESTICIJE I ENERGETIKU
NEBOJŠA OBRKNEŽEV, pomoćnik
Tel:021/487-4902
e-mail:nebojsa.obrknezev@vojvodina.gov.rs
TATJANA JOVANOVIĆ, samostalni savetnik za istraživanje mineralnih sirovina – šef odseka
Tel:021/456-935,487-4478
e-mail:tatjana.jovanovic@vojvodina.gov.rs
BRANISLAVA ZUBIĆ,samostalni savetnik za investicije i opštu energetiku – rukovodilac grupe
Tel:021/487-4705
e-mail:branislava.zubic@vojvodina.gov.rs

SEKTOR ZA SAOBRAĆAJ
SABOLČ FEHER, pomoćnik
Tel:021/487-4337
e-mail:sabolc.feher@vojvodina.gov.rs
DRAGAN MIĆIĆ,viši savetnik za železnički saobraćaj i putnu privredu
Tel:021/487-4075
e-mail:dragan.micic@vojvodina.gov.rs

SEKTOR ZA GRAĐEVINARSTVO
SLAVKO VRNDžIĆ,pomoćnik
Tel:021/487-4453
e-mail:slavko.vrndzic@vojvodina.gov.rs
LjILjANA VLAŠKALIĆ,viši savetnik – šef odseka
Tel:021/487-4589
e-mail:ljiljana.vlaskalic@vojvodina.gov.rs
BILjANA JOKSIĆ VOJNOVIĆ, viši referent za administrativne poslove
Tel:021/487-4590
e-mail:biljana.joksic@vojvodina.gov.rs
TATJANA MELVINGER MAJOROŠ, samostalni savetnik – rukovodilac grupe
Tel:021/487-4448
e-mail:tatjana.melvinger@vojvodina.gov.rs

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR 
MILIVOJ CVJETAN,pomoćnik
Tel:021/487-4818
e-mail:milivoj.cvjetan@vojvodina.gov.rs
NENAD MILOVAC , samostalni savetnik – inspektor za državne puteve II reda – načelnik odeljenja
Tel:021/487-4498
e-mail:nenad.milovac@vojvodina.gov.rs

Lice zaduženo za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Branka Tucakov
Tel:021/487-4038
e-mail:branka.tucakov@vojvodina.gov.rs