Intenzivirane aktivnosti na kontroli eksploatacije mineralnih sirovina na teritoriji APV

U okviru svojih nadležnosti, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine intenzivirao je aktivnosti na kontroli eksploatacije mineralnih sirovina na teritoriji AP Vojvodine.

U poslednje vreme, utvrđeno je da značajan broj privrednih društava, preduzetnika i fizičkih lica bez Zakonom propisanih odobrenja, vrši eksploataciju mineralnih sirovina, pre svega peska i šljunka.

Ovakvim radnjama prouzrokuju se izuzteno štetne posledice za poljoprivredno zemljište, životnu sredinu i privredne aktivnosti. Ove pojave posebno su uočene na teritorijama lokalnih samouprava Zrenjanina, Subotice i Pećinaca.

Pored inspekcijskog nadzora, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine uputio je zahtev i Pokrajinskom javnom pravobranilaštvu za preduzimanje pravnih radnji pred nadležnim državnim organima, u cilju naknade štete od privrednih subjekata, preduzetnika i fizičkih lica za koje je u prethodnom periodu  pravosnažnom presudom utvrđena njihova odgovornost za delo nelegalne eksploatacije mineralnih sirovina.

Očekujemo da će posledice ovakvih mera biti višestruke. Na prvom mestu cilj je postavljanje potpuno  kontrolisanog  sistema  eksploatacije mineralnih sirovina, propisanog  Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima, radi očuvanja prirodnog bogatstva jedne države kao i očuvanja  obradivog poljoprivrednog zemljišta. Time će se privrednim društvima, koja se bave legalnom eksploatacijom, obezbediti uslovi za normalno poslovanje i ravnopravan položaj na tržištu, otklanjanjem crnog tržišta, što će za najvažniju posledicu imati očuvanje postojećih radnih mesta, a sredstvima ostvarenim od naknade štete rekultivisale bi se postojeće  devastirane površine.

Zbog obimnosti uočenih pojava, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine poziva sve lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, gradonačelnike, predsenike opština, te inspekcije na republičkom i  lokalnom nivou, a prvenstveno poljoprivredenu  i inspekciju za zaštitu životne sredine, komunalnu policiju, kao i sve ostale nadležne organe, da u okviru svojih nadležnosti preduzmu adekvatne mere radi sprečavanja i sankcionisanja svih onih koji učestvuju u nezakonitim aktivnostima.

Ujedno, ovaj Sekretarijat poziva i sve građane da prijave uočene nelegalne radnje, jer samo zajedničkom akcijom možemo sačuvati prirodne resurse, poljorpvredno zemljište i životnu sredinu.

Pokrajinski sekretarijat za mineralne sirovine možete kontaktirati na broj telefona: 021/ 487433 ili na e-mail: psemr@vojvodina.gov.rs