Održana konferencija pod nazivom „Biomasa – mogućnosti i izazovi“

Danas je na Novosadskom sajmu održamna konferencija, pod nazivom „Biomasa – mogućnosti i izazovi“, koja je održana u organizaciji CEDEF-a (Centralno-evropski forum za razvoj), a pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine i JP „Srbijašume“. Ova konferencija održana je u okviru 80. Međunarodnog sajma poljoprivrede u Novom Sadu, a reč je o drugoj investicionoj konferenciji, koja ima za cilj podsticanje investiranja u projekte iz oblasti biomase.

Na Konferenciji je bilo reči o prioritetima strategije Srbije u oblasti biomase i prateće regulative, primenama propisa, izazovima i njihovom prevazilaženju, kao i o najsavremenijim tehnološkim rešenjima u ovoj oblasti. Takođe, na Konferenciji su razmatrane i teme u vezi sa obezbeđivanjem finansija za projekte iz oblasti biomase, o aktuelnim projektima na teritoriji Srbije, ako i o resursima Srbije u oblasti biomase.

Na Konferenciji je konstatovano da energetski potencijali obnovljivih izvora u Republici Srbiji iznose više od 3Mtoe godišnje, što iznosi oko 25% godišnje potrošnje primarne energije. Kao zemlja sa velikim površinama obradivog zemljišta, naša zemlja ima veliki potencijal za proizvodnju biomase, koji iznosi oko 2,4-2,6 Mtoe godišnje, a to je između 63 i 80% ukupnog potencijala obnovljivih izvora energije. Procenjeno je da se svake godine u našoj zemlji proizvede ukupna količina od 12,5 miliona tona biomase, od toga u Vojvodini oko 9 miliona tona, što čini oko 72%.

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, Nataša Pavićević Bajić je istakla da su konferencije poput ove najvažnija mesta za sagledavanje potencijala, razmenu iskustva, ali i za sagledavanje mogućnosti za dalju realizaciju projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije. Ona je istakla da su nam poznati potencijali sa kojima raspolažemo, kao i koji su nam nedostaci, te da je sada vreme da se sagledaju mogućnosti za realizaciju projekata. S obzirom na velike potencijale, potrebno je privući što više investitora, kako bi građani naše zemlje, kroz mere korišćenja obnovljih izvora energije, kao i mere energetske efikasnosti, dobili jeftiniju energiju, ali i da se poveća privredni razvoj, kroz uštedu energije. Takođe, neophodno je da poljoprivrednici imaju profitabilniju proizvodnju, i da od potencijala koji posedujemo, napravimo veliki izvozni potencijal, istakla je Nataša Pavićević Bajić. Samo na takav način može se doći do održivog razvoja i kontinuiranog napretka. Poznata je činjenica da postoji nesigurnost kada je reč o kontinuiranom sakupljanju biomase, a upravo iz tog razloga zadatak Sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine je da se sačine akcioni planovi, sa kojima bi se do kraja godine uredilo tržište biomase, u čemu će pomoć pružiti Svetska organizacija za bioenergiju.Biomasa je, sa jedne strane najveći potencijal naše zemlje, a sa druge strane, objektivan su potencijal i geotermalne vode. Ovaj potencijal ne sme biti zanemaren. Stavljanje geotermalnih voda u svrhu poljoprivrede i energetike takođe mogu da se postignu veliki rezultati i u energetskoj efikasnosti i u iskorićavanju obnovljivih izvora energije. Planski se radi na izradi akcionih planova, koji su usklađeni sa Nacionalnom strategijom razvoja, kao i sa Energetskim sporazumom koji je potpisan sa EU, sa ciljem da se na najbolji mogući način iskoriste potencijali biomase. Takođe, radi se i na izradi studija izvodljivosti u domaćim toplanama, s obzirom na finansijske probleme u njima. Toplane su izuzetno stare i zbog toga u potpunosti energetski neefikasne, a takođe koriste fosilna goriva, koja su izuzetno skupa. Zbog toga je neophodna rekonstrukcija same mreže, kao i postavljanje novih kotlova, koji će koristiti domaće resurse, čime će se doći do jeftinije energije, a samim tim smanjiti troškovi grejanja za građane. Na ovaj način, biće smanjena i uvozna zavisnost, koja je previsoka u čitavoj Srbiji. Zbog toga je važno da se u rešavanje ovih problema uključe sve lokalne samouprave. Pokrajinski sekretarijat će uložiti sve svoje znanje i iskustvo u stvaranje ambijenta za privlačenje investitora, a takođe pristupiće se izradi svih potrebnih dokumenata, koji su neophodni da svim zaiteresovanim investiotorima, kao i svim finasijskim institucijama daju sigurnost za investiranje u našem regionu, a građanima da bude obezbeđen bolji standard svih građana, istakla je Pavićević Bajić.