Otvorena sajamska godina „Međunarodnim danima energetike i investicija“ na Novosadskom sajmu

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, mr Nenad Stanković, otvorio je ovogodišnju manifestaciju „Međunarodni dani energetike i investicija“.

Pozdravivši sve prisutne, kao i predstavnike organizatora manifestacije, Anu Bovan, predsednicu Centralno evropskog foruma za razvoj – CEDEF, Slobodana Cvetkovića, direktora Novosadskog sajma, Roberta Čobana, predsednika Color Press Grupe, mr Nenad Stanković je podsetio da je Svetski dan energetske efikasnosti, zbog čega je i ovogodišnja Manifestacija pomerena za mesec mart, ustanovljen 5. marta 1998. godine, kada se u Austriji održala svetska konferencija na kojoj je diskutovano o energetici i energetskoj efikasnosti.

Energetska efikasnsot ne znači kompromis koji se održava na kvalitet života, već pametno ponašanje, koje treba da obezbedi istu robu i istu uslugu, uz korišćenje manje energetskih resursa. Srbija troši dvostruko više energije od svetskog proseka, a za takvo ponašanje nema mnogo razloga. Zbog toga su ovakve manifestacije neophodne, kako bi eksperti razmenili znanja i iskustva i kako bi se prezentovali primeri dobre prakse. Ovo je prilika da lokalne samouprave investitorima prezentuju svoje projekte, a bankari i osiguravajuća društva da svojim uslugama olakšaju realizaciju projeketa, istakao je Stanović.

{gallery}Novosti/2016/10.03,single=IMG_5259.JPG,salign=center,connect=10.03{/gallery}

Pored energetske efikasnosti, kao centralne teme, na ovogodišnjom manifestaciji biće održane sesije i radionice o obniovljivim izvorima energije, klimatskim promenama, održivoj gradnji, otpadu kao energetskom resursu, geopolitičkom uticaju na pravce razvoja energetskog sektora, kao i mnogo drugih tema. Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, iako skromnog budžeta, pruža podršku realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, prevashodno raspisivanjem konkursa za dodeljivanje bespovratnih podsticajnih sredstava. Trenutno je u toku sedam javnih konkursa namenjenih javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine, poljoprivrednim gazdinstvima, kao i nevladinom sektoru. Ukupan iznos sredstava je 174 miliona dinara.

Sekretar Stankvović je govorio i o dve studije, koje je finansirao Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, a to su Studija o geotermalnom potencijalu na teritoriji AP Vojvodine, koju je izradio Rudarsko-geološki fakuzltet iz Beograda, i Studija ubiranja, skladištenja i prerade kukuruzovine za korišćenje kao energenta za biogoriva na teritoriji AP Vojvodine, koju je izradio FTN, Novi Sad. Takođe, prisutni će imati priliku i da se upoznaju sa Softverom za automatsku kategorizaciju objekata, na osnovu kriterijuma energetske efikasnosti, koji će biti besplatan za korišćenje svim lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine.

{gallery}Novosti/2016/10.03,single=IMG_5260.JPG,salign=center,connect=10.03{/gallery}

Znanje i iskustva drugih mogu pomoći da se određene deonice razvojnog puta mogu brže preći i izbeći greške koje su drugi već prešli. Umrežavanje gradova u cilju povećanja energetske efikasnosti, smanjenje emisije štetnih gasova, privlačenje investicija i povećanja sveukupnog kvaliteta života dali su izuzetno dobre rezultate u zemljama EU, rekao je Sekretar Stanković i istakao da su ovakvi primeri dobre prakse pokazatelji pravca kojim bi i naša zemlja trebalo da ide. Zbog toga je danas potpisan Sporazum o saradnji za formiranje LEEN mreže na teritoriji AP Vojvodine. Reč je o saradnji sa LEEN GmbH – Karlsruhe (Learning Energy Efficiency Netvorks),  Energetskim inovacionim centrom TESALIANUM iz Beograda, Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada i Međunarodnim forumom o čistim energetskim tehnologijama iz Novog Sada, kao i sa lokalnim samoupravama, u cilju sveobuhvatnog povećanja energetske efikasnosti. Opštine koje su zainteresovane za učešće u ovom projektu su Bačka Topola, Bečej, Kanjiža, Šid, Senta i Sremska Mitrovica. Sekretar Stanković je izrazio očekivanje da će ova mreža u narednom periodu da se proširi i na druge opštine u Vojvodini.

Povodom potpisivanja Sporazuma o saradnji, predsednica Energetskog inovacionog centra TESALIANUM iz Beograda, Mirjana Prljević je rekla da se pokreće projekat koji će biti finansijski podržan iz budžeta nemačke regije Banen Virtemberg. Radi se o tome da je prvi put opštinama u Vojvodini ponuđen integralan pristup unapređenja energetske efikasnosti, jer su do sada opštine uglavnom radile parcijalno i to najviše u oblasti zgradarstva i rasvete. Sada će se opštinama pristupiti trogodišnjim projektom – u prvoj godini će opštine dobiti izveštaj i o proizvodnim procesima, biomasi, geotermalnim izvorima, a treći deo se odnosi na transport. Ovde se isključivo radi o sistemu energetskog menadžmenta. Važno je istaći da su neke opštione već imale energetskog menadžera, ali oni nisu prošli dovoljan serifikacioni period, a cilj je da se svi menadžeri obuče tokom čitavog procesa. Sve vreme će se održavati saradnja sa inženjerima fakulteta tehničkih nauka, što znači da će biti uposleni domaći stručnjaci.

{gallery}Novosti/2016/10.03,single=IMG_5267.JPG,salign=center,connect=10.03{/gallery}

Na ovaj način, opštine će se pripremati za privlačenje direktnih investicija, jer opštine dobijaju softver sa dvadeset i jednim nalogom, što je glavni domen nemačkog partnerstva, gde se nalaze detaljni opisi svake investicije i informacije o povraćaju investicije, te o uštedama nastalim primenom principa energetske efikasnosti.

Slobodan Cvetković je rekao da Novosadski sajam ima zadatak da stvori ambijent za okupljanje stučne javnosti i da prikaže sve ono što je najaktuelnije i najvažnije, u ovom slučaju, u oblasti energetike i investicija. Ove godine na Sajmu će biti reči i o građevinarstvu, što sa energetikom i investicijama čini celinu.

„Dani energetike i investicija“ se već tradicionalno organizuju na Novosadskom sajmu, rekao je Cvetković i dodao da je i ova institucija pratila trendove i zahteve novog doba, te je tako, prošle godine smanjen utrošak električne energije za 25%, smanjena je za 20% potrošnja vode, a trenutno je u fazi izrada projekta, u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka, o stvaranju uslova za dve solarne elektrane od po 500 kW na sali 1 i na Master centru.

{gallery}Novosti/2016/10.03,single=IMG_5283.JPG,salign=center,connect=10.03{/gallery}

Ana Bovan je istakla da je, uprkos ovogodišnjim poplavama, ovo pravi trenutak da se govori o ulaganjima u infrastrukturu i o investicijama u lokalnim samoupravama. I ovogodišnja manifestacija, kao i sve održane do sada, veoma su važne sa aspekta zelene energije i iskorišćavanja potencijala obnovljivih izvora, kako bi se spojilo znanje sa tehnologijijom i finansijskim sredstvima, kako bi se ostvarili dobri poslovni potezi, ali i da se podele iskustva i da se usvajajau nova saznanja.

Grad partner Međunarodnih dana energetike i investicija su Grad Novi Sad i Grad Zrenjanin, a Kompanija „Generalo osiguranje Srbija“ podržala je organizaciju ove međunarodne manifestacije.