Bezbednost plovidbe

Inspektor bezbednosti plovidbe obavlja inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, broj 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon, 92/16 i 104/16 – dr. zakon, 113/17 – dr. zakon, 41/18, 95/18 – dr. Zakon, 37/19 – dr. zakon, 9/20 i 52/21) i podzakonskim propisima proisteklim iz njega na državnim vodnim putevima, kao i na drugim unutrašnjim vodama na teritoriji autonomne pokrajine, tako da vrši proveru:

 • plovila, brodske isprave i knjiga,
 • isprava i knjiga drugih plovila,
 • isprave članova posade broda i drugih plovila,
 • luke, pristaništa, privremenog pretovarnog mesta, marine i kupališta,
 • vodnih puteva,
 • plovidbe,
 • izgradnju objekata na plovnom putu koji utiču na bezbednost plovidbe,
 • objekta bezbednosti plovidbe,
 • zagađivanje životne sredine sa plovila,
 • prevoza putnika i stvari
 • druge potrebne dokumentacije od značaja za inspekcijski nazor.

IVAN JOVANOVIĆ, savetnik – inspektor bezbednosti plovidbe
Tel:021/487-4324
e-mail:ivan.jovanovic@vojvodina.gov.rs