Geologija

IGOR JAPUNDŽA, savetnik – geološki inspektor
Tel:021/487-4582
e-mail: igor.japundza@vojvodina.gov.rs
SNEŽANA KOVAČEVIĆ, savetnik – geološki inspektor
Tel:021/487-4498
e-mail:snezana.kovacevic@vojvodina.gov.rs