Građevinarstvo

mr MILUTIN TATIĆ, savetnik – građevinski inspektor
Tel:021/487-4577
e-mail:milutin.tatic@vojvodina.gov.rs

TAMARA BOJOVIĆ, savetnik – građevinski inspektor
Tel:021/487-4577
e-mail:tamara.bojovic@vojvodina.gov.rs