Železnički saobraćaj

Zakoni u primeni:

 1. Zakon o železnici („Službeni glasnik RS“, br. 41/2018),
 2. Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 41/2018),
 3. Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema („Službeni glasnik RS“, br. 41/2018) i
 4. Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 38/2015 i 49/2021).

Inspektor železničkog saobraćaja obavlja inspekcijski nadzor kod upravljača javne železničke infrastrukture, prevoznika i vlasnika industrijskih koloseka nad primenom navedenih zakona i podzakonskih akata proisteklih iz njih a koji uređuju železnički sistem i njegove podsiteme.

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor železničkog saobraćaja ima pravo i dužnost da proverava:

 • radove na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju železničke infrastrukture;
 • tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje železničke infrastrukture;
 • ispunjenost uslova propisanih za lica koja vrše poslove projektovanja, unutrašnje i tehničke kontrole tehničke dokumentacije, rukovođenja izvođenjem radova i vršenja stručnog nadzora;
 • stanje železničke infrastrukture, pravilno održavanje železničke infrastrukture, stanje i održavanje železničkih voznih sredstava po propisanim saobraćajno-tehničkim uslovima i propisima kojima se uređuje bezbednost u železničkom saobraćaju, u cilju obezbeđenja železničke infrastrukture i železničkih voznih sredstava za bezbedno i nesmetano odvijanje železničkog saobraćaja, kao i da li se o železničkim vozilima vodi propisana evidencija;
 • regulisanje i upravljanje saobraćajem po propisanim saobraćajno-tehničkim uslovima i propisima kojima se uređuje bezbednost u železničkom saobraćaju i interoperabilnost železničkog sistema, u cilju bezbednog i nesmetanog odvijanja železničkog saobraćaja;
 • ispunjenost uslova za upravljanje železničkom infrastrukturom;
 • ispunjenost uslova za prevoz putnika, lica i robe u železničkom saobraćaju;
 • obavljanje prevoza putnika, lica i robe u železničkom saobraćaju na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom i propisima kojima se uređuje bezbednost u železničkom saobraćaju i interoperabilnost železničkog sistema;
 • da li se pravilno i redovno izvršava utvrđeni i objavljeni red vožnje u železničkom saobraćaju;
 • da li se železnički saobraćaj vrši na način i pod uslovima utvrđenim zakonom, drugim propisima i opštim aktima kojima se uređuje bezbednost u železničkom saobraćaju i interoperabilnost železničkog sistema i da li se sprovode mere koje se odnose na bezbednost u železničkom saobraćaju;
 • da li je železnički prevoznik, privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik organizovao unutrašnji nadzor nad bezbednim odvijanjem železničkog saobraćaja i da li se ta kontrola redovno i efikasno vrši, kao i da li ostvaruje efikasnu zaštitu ljudi, imovine i životne sredine u oblasti železničkog saobraćaja na propisan način u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima kojima se uređuje bezbednost u železničkom saobraćaju i interoperabilnost železničkog sistema;
 • da li se u saobraćaju na železničkoj infrastrukturi pravilno primenjuju propisi o posedanju vozova i vučnih vozila železničkim radnicima i da li ti radnici ispunjavaju uslove u pogledu stručne spreme i obučenosti ili zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova i zadataka, kao i da li se pravilno primenjuju propisi o ukupnom radnom vremenu, ukupnom trajanju smene i upravljanja vučnim vozilom voza, odmorima i o rasporedu u smenama voznog i staničnog osoblja, kao i osoblja u drugim službenim mestima;
 • da li se pravilno sprovode propisane mere za obezbeđenje saobraćaja na putnim prelazima i na mestima ukrštanja železničkih pruga;
 • da li se pravilno sprovodi propisani unutrašnji red u železničkom saobraćaju;
 • sprovođenje propisanih mera tehničke i fizičke zaštite železničke infrastrukture koje su od posebnog značaja za bezbedno odvijanje i funkcionisanje železničkog saobraćaja i mera zaštite od odronjavanja, bujica i drugih elementarnih nepogoda, kao i mera za obezbeđenje železničkog saobraćaja u zimskom periodu;
 • da li se primenjuju propisi kojima se uređuju pružni, infrastrukturni i zaštitni pružni pojas;
 • da li se pravilno sprovode mere bezbednosti uređene propisima kojima se uređuje bezbednost u železničkom saobraćaju i interoperabilnost železničkog sistema.

AP Vojvodini je povereno vršenje inspekcijskog nadzora na teritoriji AP Vojvodine.

JOVO MILANOVIĆ, samostalni savetnik – inspektor železničkog saobraćaja
Tel:021/487-4649
e-mail:jovo.milanovic@vojvodina.gov.rs

VUKAŠIN BURSAĆ , savetnik – inspektor železničkog saobraćaja
Tel:021/424-638
e-mail:vukasin.bursac@vojvodina.gov.rs