Obaveštenje – Zahtevi za privremeno priključenje

Obaveštavamo sve vlasnike nezakonito izgrađenih objekata za koje se u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj vode postupci ozakonjenja, da se Zahtevi za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju predaju u organu jedinice lokalne samouprave na teritoriji opštine/grada u kojoj se objekat nalazi, u skladu sa odredbom člana 2. stav 1. tačka 9) Uredbe o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata.(„Sl. glasnik RS“, br. 70/2023).

Za potrebe odlučivanja o ispunjenosti uslova za privremeno priključenje u organu jedinice lokalne samouprave, ovaj sekretarijat će vlasniku izdati Potvrdu da se za njegov nezakonito izgrađeni objekat vodi postupak ozakonjenja i na revers uručiti svu raspoloživu dokumentaciju (dokaz o vlasništvu, Izveštaj o zatečenom stanju objekta, geodetski snimak i sl.) koju vlasnik uz zahtev za privremeno priključenje dostavlja nadležnom organu jedinice lokalne samouprave. Po okončanom postupku priključenja, vlasnik je dužan da dokumentaciju koja mu je uručena na revers vrati.

Zahtev za izdavanje potvrde da je u toku postupak ozakonjenja pred ovim sekretarijatom, može se podneti na e mail: tijana.kostic@vojvodina.gov.rs ili poštom na adresu Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom (Zahtev za izdavanje potvrde o postupku ozakonjenja). Preuzimanje potvrde i dokumentacije iz predmeta na revers obavlja se u kancelariji broj 21 u suterenu zgrade Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina 16., Novi Sad, radnim danima od 10-1Z časova. Kontakt osoba, saradnica Tijana Kostić, telefon 021/456664.