Konstituisan Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima u nadležnosti AP Vojvodine

Danas je u Pokrajinskoj vladi konstituisan Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima u nadležnosti AP Vojvodine, na sednici kojoj je predsedavao predsednik Igor Mirović.

Cilj Saveta je podsticanje, organizovanje i usklađivanje poslova bezbednosti saobraćaja na osnovu Zakona kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, a sve u cilju smanjenja broja poginulih i nastradalih.

Prioritet rada biće zone škola i predškolskih ustanova u svim lokalnim samoupravama, a kako je istaknuto, u toku je postupak pregleda 500 zona škola i projektovanja 300 zona kako bi se povećala bezbednost dece.

Dogovoreni su naredni koraci u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja, u koordinaciji sa lokalnim samoupravama, poput analize stanja i kritičnih tačaka na teritoriji svih gradova i opština u Vojvodini, te praćenja i iniciranja preventivnih i drugih aktivnosti u ovoj oblasti.

Na sednici je rečeno da je od 2017. godine Pokrajinska vlada, preko Sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, sa više od 220 miliona dinara podržala preko 150 projekata ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu.

Istaknuto je i to da će izrađena Studija obeležja bezbednosti saobraćaja na području AP Vojvodine, pored osnovnih analiza ove oblasti i predloga mera, ujedno činiti i naučno-stručni osnov za izradu Strategije bezbednosti saobraćaja AP Vojvodine.

Na današnjoj sednici član Saveta Endre Šurjan imenovan je za koordinatora za saradnju sa Agencijom za bezbednost saobraćaja.