25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, član je mreže „Život bez nasilja“* i aktivno učestvuje u radu pokrajinskog Koordinacionog tima, čijim radom od osnivanja koordinira Pokrajinski ombudsman. Zadatak Koordinacionog tima je da sprovodi obrazovne aktivnosti i kampanje za podizanje nivoa svesti  najšire javnosti o nasilju prema ženama, odnosno, nasilju u porodici i rodno zasnovanom nasilju.

Iz tog razloga, posvećujemo prostor i dajemo na značaju u obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Bitno je i neophodno, u što širem društvenom kontekstu, ukazivati na problem nasilja prema ženama. Naglašavati kolika je važnost zajedničkih nastojanja u stvaranju društvenog i institucionalnog okruženja koje ne toleriše nasilje i  koliko je važno raditi na unapređivanju zakonodavnog i strateškog okvira u oblasti prevencije i zaštite od nasilja.

Ovaj dan ujedno predstavlja i početak globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, koju obeležava preko 1.700 organizacija širom sveta, a koja traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. Cilj kampanje je podizanje svesti javnosti i preduzimanje aktivnosti za suzbijanje nasilja u porodici i nasilja prema ženama.

Podsećamo, da je 25. novembar proglašen za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama na prvom sastanku feministkinja Latinske Amerike i Kariba, održanom u Bogoti 1981. godine, gde se između ostalog govorilo o porodičnom nasilju, seksualnom zlostavljanju, silovanjima i nasilju koje žene trpe pod režimima, uključujući torturu nad političkim zatvorenicama. Tada je 25. novembar odabran kao dan sećanja na sestre Mirabel koje je brutalno ubio diktator Rafael Trujilo u Dominikanskoj republici 1960. godine. Ujedinjene Nacije proglasile su 1999. godine rezolucijom 54/134, 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kako bi se podigla svest o činjenici da su žene širom sveta žrtve seksualnog, psihičkog, fizičkog, porodičnog nasilja, zlostavljanja i mnogih drugih vidova nasilja.

Današnji dan dočekujemo u želji da nasilje nad ženama postane prošlost, a da naše ćerke, sestre, majke, bake… žive životom u kom će imati jasnu zakonsku zaštitu i društvenu podršku i u kom će nasilje biti presedan.

*Mreža „Život bez nasilja” okuplja institucije i ustanove koje se bave nasiljem u porodici, a nastala je 2005. godine na inicijativu Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana u cilju povezivanja različitih institucija na svim nivoima i uspostavljanja bolje saradnje putem razmene znanja, iskustava i primera dobre prakse u zaštiti od nasilja u porodici.