Топлане – Разне студије везане за проблеме даљинског грејања у АПВ

Покрајински секретаријат није директно надлежан за рад градских топлана, али различитим акцијама координације и компетенције даје снажан допринос обезбеђивању ефикасног система даљинског грејања у АПВ, како би сви грађани имали квалитетно, поуздано и рационално грејање током сезоне.

Супституција природног гаса у системима производње топлотне енергије на подручју АП Војводине

Студија – Супституција природног гаса у системима производње топлотне енергије на подручју АП Војводине

Упитник – Снимање стања у системима производње толотне енергије (искључивих корисника природног гаса) на подручју АП Војводине