Geotermalna energija – Studije potencijаlа i mogućnosti korišćenjа geotermаlne energije u APV

Pokrаjinski Sekretаrijаt zа energetiku i minerаlne sirovine je tokom dužeg nizа godinа аktivno rаdio nа promociji upotrebe potencijаlа geotermаlne energije u APV i nа stimulisаnju investicijа u ovom segmentu. Jedаn od vidovа аktivnog delovаnjа jeste i finаnsirаnje studijа o potencijаlimа koje možete preuzeti i koristiti zа potrebe informisаnjа i rаzvojа novih projekаtа, а nаši kаpаciteti Vаm stoje nа rаspolаgаnju zа svа dodаtnа pitаnjа.

Studija o izvodljivosti razvoja industrijskih pilot projekata vezanih za duboke geotermalne vode

Studija o izvodljivosti razvoja industrijskih pilot projekata vezanih za duboke geotermalne vode

Studija geotermalni potencijal teritorije AP Vojvodine – istraživanje, valorizacija i način korišćenja

Studija geotermalni potencijal teritorije AP Vojvodine – istraživanje, valorizacija i način korišćenja

(Za pristup dokumentu u celosti obratite se Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine na telefon:021/487 4337 ili na e-mail adresu: psemr@vojvodina.gov.rs)

Studija o mogućnostima primene toplotnih pumpi na teritoriji AP Vojvodine

Studija o mogućnostima primene toplotnih pumpi na teritoriji AP Vojvodine, kako za individualne i komercijalne objekte pojedinačno, tako i za daljinske sisteme grejanja po ugledu na EU, a u skladu sa aktuelnom direktivom

Studija o mogućnostima primene toplotnih pumpi na teritoriji AP Vojvodine, kako za individualne i komercijalne objekte pojedinačno, tako i za daljinske sisteme grejanja po ugledu na EU, a u skladu sa aktuelnom direktivom – Skraćena verzija


Korišćenje energetskog potencijala bušotine geotermalne vode u Bečeju za energetske potrebe lokalnog konzuma

Korišćenje energetskog potencijala bušotine geotermalne vode u Bečeju za energetske potrebe lokalnog konzuma – Rezime

Utilization of energy potentials of the geothermal water drill in Becej for energy requirements of local consumers – Summary


Geotermalni atlas AP Vojvodine

Geotermalni atlas AP Vojvodine – 2010. godina

Geothermal atlas of AP Vojvodina – year 2010.

Mogućnosti korišćenja energetskog potencijala geotermalnih voda u AP Vojvodini

Mogućnosti korišćenja energetskog potencijala geotermalnih voda u AP Vojvodini – 2005. godina

Mogućnosti korišćenja energetskog potencijala geotermalnih voda u AP Vojvodini – Prilog 1 – 2005. godina

Mogućnosti korišćenja energetskog potencijala geotermalnih voda u AP Vojvodini – Prilog 2 – 2005. godina


Mogućnosti korišćenja energetskog potencijala geotermalnih voda u AP Vojvodini – Brošura – 2005. godina

Possibilities for utilization of energy potentials of geothermal waters in AP Vojvodina – Brochure – 2005.


Istraživanje i definisanje geotermalnog potencijala na području opštine Bečej – 2006. godina

Istraživanje i definisanje geotermalnog potencijala na području opštine Indjija – 2006. godina