Соларна енергија – Студије потенцијала и могућности примене енергије сунца у АПВ

Покрајински Секретаријат за енергетику и минералне сировине је током дужег низа година активно радио на промоцији употребе енергије сунца у АПВ и на стимулисању инвестиција у овом сегменту. Један од видова активног деловања јесте и финансирање студија о потенцијалима које можете преузети и користити за потребе информисања и развоја нових пројеката, а наши капацитети Вам стоје на располагању за сва додатна питања.

Студија о процени укупног соларног потенцијала – соларни атлас и могућности “производње” и коришћења соларне енергије на територији АП Војводине

Студија о процени укупног соларног потенцијала – соларни атлас и могућности “производње” и коришћења соларне енергије на територији АП Војводине – 2011. година


Студија о процени укупног соларног потенцијала – соларни атлас и могућности “производње” и коришћења соларне енергије на територији АП Војводине – Краћа верзија – 2011. година

Study on the estimation of overall solar potential of AP Vojvodina – Short abstract – 2011.