Vesti

Dan rodne ravnopravnosti

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj se, sa zadovoljstvom, ove godine pridružuje predlogu Koordinacionog tima mreže „Život bez nasilja“ i Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, kao koordinatoru mreže, u obeležavanju Dana rodne ravnopravnosti 11. juna, sa ostalim pokrajinskim institucijama

Potpisani ugovori za štedljivu unutrašnju rasvetu

U prostorijama Pokrajinskog sekretarijata potpisani su ugovori u vrednosti od 49 miliona dinara. Javnim konkursom za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete obezbeđena su sredstva za 24 javne ustanove sa teritorije AP Vojvodine, predračunska vrednost planiranih

Mirović i Bjelić u Žablju i Čurugu

„Počeli su radovi na izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih objekata Doma za duševno obolela lica u Čurugu, što je jedna od najvećih investicija u sistemu socijalne zaštite u našoj zemlji vredna više od 920 miliona dinara“, izjavio je danas predsednik

Mirović i Bjelić posetili Južni Banatu

„U Južnom Banatu su proteklih godina realizovani brojni infrastrukturni projekti, zahvaljujući kojima ovaj deo Vojvodine kreće na put ekonomskog oporavka i Pokrajinska vlada neće stati sve dok u svakom mestu ne realizujemo programe važne za lokalni razvoj, zapošljavanje ljudi i …