Konkursi za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Novi Sad, 09.10.2023. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – savetnik za mineralne sirovine

Rok za podnošenje prijava je 24. oktobar 2023. godine, Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst javnog konkursa

Izjava


Novi Sad, 05.06.2023. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – savetnik za građevinarstvo

Rok za podnošenje prijava je 20. jun 2023. godine, Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst javnog konkursa

Izjava


Novi Sad, 05.06.2023. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – savetnik za upravno pravne poslove

Rok za podnošenje prijava je 20. jun 2023. godine, Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst javnog konkursa

Izjava


Novi Sad, 05.06.2023. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – savetnik za izgradnju

Rok za podnošenje prijava je 20. jun 2023. godine, Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst javnog konkursa

Izjava


Novi Sad, 05.06.2023. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – savetnik za pravne poslove u inspekciji

Rok za podnošenje prijava je 20. jun 2023. godine, Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst javnog konkursa

Izjava


Novi Sad, 05.06.2023. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – Inspektor za državne puteve II reda – savetnik

Rok za podnošenje prijava je 20. jun 2023. godine, Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst javnog konkursa

Izjava


Novi Sad, 03.05.2023. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – savetnik za građevinarstvo

Rok za podnošenje prijava je 11. maj 2023. godine, Tekst internog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst internog konkursa

Izjava


Novi Sad, 07.04.2023. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – savetnik za upravno pravne poslove

Rok za podnošenje prijava je 15. april 2023. godine, Tekst internog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst internog konkursa

Izjava


Novi Sad, 07.04.2023. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – savetnik za mineralne sirovine

Rok za podnošenje prijava je 15. april 2023. godine, Tekst internog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst internog konkursa

Izjava


Novi Sad, 07.04.2023. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – savetnik za izgradnju

Rok za podnošenje prijava je 15. april 2023. godine, Tekst internog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst internog konkursa

Izjava


Novi Sad, 07.04.2023. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – savetnik za pravne poslove u inspekciji

Rok za podnošenje prijava je 15. april 2023. godine, Tekst internog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst internog konkursa

Izjava


Novi Sad, 20.02.2023. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – Inspektor za državne puteve II reda – savetnik

Rok za podnošenje prijava je 28. februar 2023. godine, Tekst internog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst internog konkursa

Izjava


Novi Sad, 24.10.2022. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – rudarski inspektor – savetnik

Rok za podnošenje prijava je 8. novembar  2022 godine, Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst javnog konkursa

Izjava


Novi Sad, 24.10.2022. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – za pravne poslove u inspekciji – savetnik

Rok za podnošenje prijava je 8. novembar 2022 godine, Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst javnog konkursa

Izjava


Novi Sad, 05.10.2022. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – rudarski inspektor – savetnik

Rok za podnošenje prijava je 13. oktobar 2022 godine, Tekst internog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst internog konkursa

Izjava


Novi Sad, 05.10.2022. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – za pravne poslove u inspekciji – savetnik

Rok za podnošenje prijava je 13. oktobar 2022 godine, Tekst internog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst internog konkursa

Izjava


Novi Sad, 14.04.2022. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – energetski inspektor – savetnik

Rok za podnošenje prijava je 29. april 2022 godine, Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst javnog konkursa

Izjava


Novi Sad, 14.04.2022. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – železnički inspektor – savetnik

Rok za podnošenje prijava je 29. april 2022 godine, Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst javnog konkursa

Izjava


Novi Sad, 30.03.2022. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – energetski inspektor – savetnik

Rok za podnošenje prijava je 7. april 2022 godine, Tekst internog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst internog konkursa

Izjava


Novi Sad, 30.03.2022. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – železnički inspektor – savetnik

Rok za podnošenje prijava je 7. april 2022 godine, Tekst internog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst internog konkursa

Izjava


Novi Sad, 6.12.2021. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – za rudarstvo – savetnik

Rok za podnošenje prijava je 14. decembar 2021 godine

Tekst internog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst internog konkursa

Izjava


Novi Sad, 23.11.2021. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – rudarski inspektor – savetnik

Rok za podnošenje prijava je 8. decembra 2021 godine

Tekst Javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst Javnog konkursa

Izjava


Novi Sad, 9.11.2021. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – rudarski inspektor – savetnik

Rok za podnošenje prijava je 24. novembar 2021 godine

Tekst Javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst Javnog konkursa

Izjava


Novi Sad, 4.11.2021. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – rudarski inspektor – savetnik

Rok za podnošenje prijava je 12. novembar 2021 godine

Tekst internog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst internog konkursa

Izjava


Novi Sad, 4.11.2021. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – za rudarstvo – savetnik

Rok za podnošenje prijava je 12. novembar 2021 godine

Tekst internog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst internog konkursa

Izjava


Novi Sad, 22.10.2021. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – rudarski inspektor – savetnik – ISTEKAO

Rok za podnošenje prijava je 1. novembar 2021 godine

Tekst internog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst internog konkursa

Izjava


Novi Sad, 01.07.2021. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – za naplatu naknada i analitičke poslove – savetnik – ISTEKAO

Rok za podnošenje prijava je 16. jul 2021. godine

Tekst ijavnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst javnog konkursa

Izjave


Novi Sad, 07.06.2021. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – za naplatu naknada i analitičke poslove – savetnik – ISTEKAO

Rok za podnošenje prijava je 15. jun 2021 godine

Tekst internog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst internog konkursa

Izjava


Novi Sad, 01.06.2021. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta – za pravne poslove – samostalni savetnik – ISTEKAO

Rok za podnošenje prijava je 16. jun 2021 godine

Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst javnog konkursa

Izjava


Novi Sad, 10.05.2021. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta – za pravne poslove – samostalni savetnik – ISTEKAO

Rok za podnošenje prijava je 18. maj 2021 godine

Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst internog konkursa

Izjava


Novi Sad, 27.04.2021. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta – inspektor za državne puteve drugog reda – savetnik – ISTEKAO

Rok za podnošenje prijava je 05. maj 2021 godine

Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst internog konkursa

Izjava


Novi Sad, 22.06.2020. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta – tehnički sekretar – viši referent – ISTEKAO

Rok za podnošenje prijava je 07. jul 2020 godine

Tekst javnog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst javnog konkursa

Izjava


Novi Sad, 05.06.2020. godine – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj raspisao je Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta – tehnički sekretar – viši referent – ISTEKAO

Rok za podnošenje prijava je 15. jun 2020 godine

Tekst internog konkursa i izjave možete preuzeti sa sledećeg linka

Tekst internog konkursa

Izjava