Energetska efikasnost

Detaljni energetski pregledi javnih objekata na teritoriji AP Vojvodine i analiza postojećeg stanja

Dom učenika srednjih škola ”Nikola Vojvodić”, Kikinda
Gerontološki centar Vrbas – objekat u Vrbasu
Osnovna škola “Kiš Ferenc“ Svilojevo – Objekat škole
Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Futog
O.Š. „Jovan Jovanović Zmaj“ Novi Kneževac – izdvojeno odeljenje škole u ĐALI
Osnovna škola “Đuro Salaj“ Subotica – Bajski put
Zgrada opštinske uprave u Apatinu