Конкурси из 2023. године

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области саобраћаја

Јавни конкурс за доделу бесповратних  подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области саобраћаја

Рок за подношење пријава 11. август 2023. године

Текст конкурса, правилник и обрасци

13.09.2023. прелиминарна листа

одлука

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке светлоодбојних прслука за ученике првог разреда основних школа са територије АП Војводине

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке светлоодбојних прслука за ученике првог разреда основних школа са територије АП Војводине

Рок за подношење пријава 7. август 2023.године

Текст конкурса, правилник и обрасци

одлука

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене обновљивих извора енергије у објектима јавне намене

JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРИМЕНЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Рок за подношење пријава 28. јул 2023.године

Текст конкурса

Правилник

Обрасци

Одлука

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области ефикасног коришћења енергије

JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ ЕФИКАСНОГ КОРИШЋЕЊА ЕНЕРГИЈЕ

Рок за подношење пријава 28. јул 2023.године

Текст конкурса

Правилник

Обрасци

Допуна правилника

Измена текста конкурса – 8. новембар 2023. године

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине

Рок за подношење пријаве је 21. јул 2023.године.

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у ПГ

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у ПГ

Рок за подношење пријаве је 21. јул 2023.године.

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете

7. јул 2023. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете.

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете – …

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним сампуправама за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 2023

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама …