Услуге из области геолошких истраживања и рударства

Захтеви – геологија

Обрасци и захтеви – рударство

Таксе

На порталу https://rap.euprava.gov.rs/privreda/home доступан је регистар административних поступака Покрајинског секетаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај-Одсека за минералне сировине и енергетику, са детаљним приказом процедура и финансијским издацима