Стручни испит за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања

Пријава за полагање стручног испита

Трошкови полагања стручног испита

Правни извори за општи део стручног испита

Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања (“Сл. гласник РС”, бр. 21/96)

Устав Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 98/2006)

Закон о општем управном поступку (“Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/2001 и “Сл. гласник РС”, бр. 30/2010)

Закон о раду из 2014.године пречишћен текст


Контакт особа: Звјездана Бечелић

Телефон: 021/487 4337

е-маил: zvjezdana.becelic@vojvodina.gov.rs