Конкурси из 2016. године

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АПВ у 2016.години за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај објављује измену одлуке по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АПВ у 2016.години за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре.

Одлука о измени одлуке о додели средстава…

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене топлотних пумпи за загревање/хлађење објеката јавне намене – Поновљен Kонкурс

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај сировине расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене топлотних пумпи за загревање/хлађење објеката јавне намене.

Рок за подношење пријаве је 8. децембар 2016.године.…

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката коришћења соларне енергије за припрему топле потрошне воде у објектима јавне намене – Поновљен Kонкурс

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката коришћења соларне енергије за припрему топле потрошне воде у објектима јавне намене.

Рок за подношење пријаве је …

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета АПВ у 2016.год за суфинансирање израде пројектно техничке документације за израду инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе – поновљен конкурс

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2016.години, за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе.

Рок …

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене топлотних пумпи за загревање/хлађење објеката јавне намене

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај сировине расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене топлотних пумпи за загревање/хлађење објеката јавне намене.

Рок за подношење пријаве је 10. новембар 2016.године.…

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање реализације пројеката рекултивације напуштених копова без титулара

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање реализације пројеката рекултивације напуштених копова без титулара.

Рок за подношење пријаве је 10. новембар 2016.године.

Јавни конкурс за доделу …

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета АПВ у 2016.год за суфинансирање израде пројектно техничке документације за израду инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2016.години, за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе.

Рок …

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката коришћења биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката за коришћења биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама.

Рок за подношење пријаве је 27. октобар …

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладних организација и непрофитних институција у 2016.години

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику,грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2016.години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика …

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката коришћења соларне енергије за припрему топле потрошне воде у објектима јавне намене

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката коришћења соларне енергије за припрему топле потрошне воде у објектима јавне намене.

Рок за подношење пријаве је …