Студије

Биогориво – Студије на тему потенцијала за производњу и коришћење биогорива у АПВ

Покрајински Секретаријат за енергетику и минералне сировине је током дужег низа година активно радио на промоцији употребе биогорива у АПВ и на стимулисању инвестиција у овом сегменту. Један од видова активног деловања јесте и финансирање студија о потенцијалима које можете …

Биомаса – Студије на тему потенцијала биомасе и различитих могућности примене у АПВ

Покрајински Секретаријат за енергетику и минералне сировине је током дужег низа година активно радио на промоцији употребе биомасе у АПВ и на стимулисању инвестиција у овом сегменту. Један од видова активног деловања јесте и финансирање студија о потенцијалима које можете …

Биогас – Студије на тему потенцијала производње и коришћења биогаса у АПВ

Покрајински Секретаријат за енергетику и минералне сировине је током дужег низа година активно радио на промоцији употребе биогаса у АПВ и на стимулисању инвестиција у овом сегменту. Један од видова активног деловања јесте и финансирање студија о потенцијалима које можете …

Гас – Студије на тему гасификације АПВ

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине оценио је потребу и корисност да се изузетно значајна сарадња више учесника у гасификацији Војводине уреди као део привредних инвестиција у финансирању и функцији и отклоне неки уочени проблеми економско-правне природе. Да би …

Соларна енергија – Студије потенцијала и могућности примене енергије сунца у АПВ

Покрајински Секретаријат за енергетику и минералне сировине је током дужег низа година активно радио на промоцији употребе енергије сунца у АПВ и на стимулисању инвестиција у овом сегменту. Један од видова активног деловања јесте и финансирање студија о потенцијалима које …

Геотермална енергија – Студије потенцијала и могућности коришћења геотермалне енергије у АПВ

Покрајински Секретаријат за енергетику и минералне сировине је током дужег низа година активно радио на промоцији употребе потенцијала геотермалне енергије у АПВ и на стимулисању инвестиција у овом сегменту. Један од видова активног деловања јесте и финансирање студија о потенцијалима …

Топлане – Разне студије везане за проблеме даљинског грејања у АПВ

Покрајински секретаријат није директно надлежан за рад градских топлана, али различитим акцијама координације и компетенције даје снажан допринос обезбеђивању ефикасног система даљинског грејања у АПВ, како би сви грађани имали квалитетно, поуздано и рационално грејање током сезоне.

Супституција природног гаса

Ветар – Студије потенцијала и могућности коришћења енергије ветра у АПВ

Покрајински Секретаријат за енергетику и минералне сировине је током дужег низа година активно радио на промоцији употребе енергије ветра у АПВ и на стимулисању инвестиција у овом сегменту. Један од видова активног деловања јесте и финансирање студија о потенцијалима које …