Конкурси из 2024. године

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у ПГ

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у ПГ

Рок за подношење пријаве је 29. фебруар 2024.године.

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете

15. фебруар 2024. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете.

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете – …