Кабинет секретара

ОГЊЕН БЈЕЛИЋ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

Надлежности
Покрајински секретар представља Секретаријат, организује и обезбеђује обављање послова на ефикасан начин, доноси акта за које је овлашћен и одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених.

Контакт
Тел: 021/487 43 37
Fax: 021/456 653
е-маил:ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs

 

ДР ЗОРАН ТАСИЋ

ЗАМЕНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

Контакт
Тел: 021/487 47 91
е-маил:zoran.tasic@vojvodina.gov.rs