Услуге секретаријата

Услуге које пружа Покрајински секртеаријат за енергетику и минералне сировине

1. Стручни испити

2. Услуге из области геолошких истраживања

 

Извештај о пруженим услугама

Информација о раду на пословима у првостепеном управном поступку у 2015. години – издавање одобрења за извођење примењених геолошких истраживања, одобрења за експлоатацију, одобрења за извођење рударских радова и одобрења за употребу рударског објекта