Енергетика

Послове енергетског инспектора обављају инспектори опреме под притиском и електроенергетски инспектор.