Рударство

БОГДАН РАКИЋ, самостални саветник – рударски инспектор
Тел:021/487-4582
е-маил: bogdan.rakic@vojvodina.gov.rs

ИВИЦА ОГЊАНОВИЋ, саветник – рударски инспектор
Тел:021/487-4337
е-маил: ivica.ognjanovic@vojvodina.gov.rs

МИРЈАНА МИЛОВАНОВИЋ, саветник – рударски инспектор
Тел:021/487-4337
е-маил: mirjana.milovanovic@vojvodina.gov.rs