Службеници

СЕКТОР ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
МИЛИВОЈ ЦВЈЕТАН,помоћник
Тел:021/487-4818
е-маил:milivoj.cvjetan@vojvodina.gov.rs
ДРАГАНА САВАНОВИЋ, виши саветник за буџет и односе са трезором – шеф одсека
Тел:021/487-4497
е-маил:dragana.savanovic@vojvodina.gov.rs
ДУШАНКА НОВАКОВ, виши саветник за управно правне послове – шеф одсека
Тел:021/487-4225
е-маил:dusanka.novakov@vojvodina.gov.rs
МАРИЈАНА ШАРЕНАЦ, виши референт за административне послове
Тел:021/487-4578
е-маил:marijana.sarenac@vojvodina.gov.rs

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР У ЕНЕРГЕТИЦИ
др САША ИГИЋ, помоћник
Тел:021/487-4496
е-маил:sasa.igic@vojvodina.gov.rs

СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЕНЕРГЕТИКУ
НЕБОЈША ВОЈНОВИЋ, помоћник
Тел:021/487-4692
е-маил:nebojsa.vojnovic@vojvodina.gov.rs
ТАТЈАНА ЈОВАНОВИЋ, самостални саветник за истраживање минералних сировина – шеф одсека
Тел:021/456-935,487-4478
е-маил:tatjana.jovanovic@vojvodina.gov.rs
БРАНИСЛАВА ЗУБИЋ,самостални саветник за инвестиције и општу енергетику – руководилац групе
Тел:021/487-4705
е-маил:branislava.zubic@vojvodina.gov.rs

СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
САБОЛЧ ФЕХЕР, помоћник
Тел:021/487-4337
е-маил:sabolc.feher@vojvodina.gov.rs
ДРАГАН МИЋИЋ,виши саветник за железнички саобраћај и путну привреду
Тел:021/487-4075
е-маил:dragan.micic@vojvodina.gov.rs
ЈОВО МИЛАНОВИЋ, самостални саветник – инспектор железничког саобраћаја – начелник одељења
Тел:021/487-4649
е-маил:jovo.milanovic@vojvodina.gov.rs

СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО
СЛАВКО ВРНЏИЋ,помоћник
Тел:021/487-4453
е-маил:slavko.vrndzic@vojvodina.gov.rs
ЉИЉАНА ВЛАШКАЛИЋ,виши саветник – шеф одсека
Тел:021/487-4589
е-маил:ljiljana.vlaskalic@vojvodina.gov.rs
БИЉАНА ЈОКСИЋ ВОЈНОВИЋ, виши референт за административне послове
Тел:021/487-4590
е-маил:biljana.joksic@vojvodina.gov.rs
ТАТЈАНА МЕЛВИНГЕР МАЈОРОШ, самостални саветник – руководилац групе
Тел:021/487-4448
е-маил:tatjana.melvinger@vojvodina.gov.rs

Лице задужено за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Бранка Туцаков
Тел:021/487-4038
е-маил:branka.tucakov@vojvodina.gov.rs