25. новембар – Међународни дан борбе против насиља над женама

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, члан је мреже „Живот без насиља“* и активно учествује у раду покрајинског Координационог тима, чијим радом од оснивања координира Покрајински омбудсман. Задатак Координационог тима је да спроводи образовне активности и кампање за подизање нивоа свести  најшире јавности о насиљу према женама, односно, насиљу у породици и родно заснованом насиљу.

Из тог разлога, посвећујемо простор и дајемо на значају у обележавању Међународног дана борбе против насиља над женама.

Битно је и неопходно, у што ширем друштвеном контексту, указивати на проблем насиља према женама. Наглашавати колика је важност заједничких настојања у стварању друштвеног и институционалног окружења које не толерише насиље и  колико је важно радити на унапређивању законодавног и стратешког оквира у области превенције и заштите од насиља.

Овај дан уједно представља и почетак глобалне кампање „16 дана активизма против насиља над женама“, коју обележава преко 1.700 организација широм света, а која траје до 10. децембра, Међународног дана људских права. Циљ кампање је подизање свести јавности и предузимање активности за сузбијање насиља у породици и насиља према женама.

Подсећамо, да је 25. новембар проглашен за Међународни дан борбе против насиља над женама на првом састанку феминисткиња Латинске Америке и Кариба, одржаном у Боготи 1981. године, где се између осталог говорило о породичном насиљу, сексуалном злостављању, силовањима и насиљу које жене трпе под режимима, укључујући тортуру над политичким затвореницама. Тада је 25. новембар одабран као дан сећања на сестре Мирабел које је брутално убио диктатор Рафаел Трујило у Доминиканској републици 1960. године. Уједињене Нације прогласиле су 1999. године резолуцијом 54/134, 25. новембар као Међународни дан борбе против насиља над женама, како би се подигла свест о чињеници да су жене широм света жртве сексуалног, психичког, физичког, породичног насиља, злостављања и многих других видова насиља.

Данашњи дан дочекујемо у жељи да насиље над женама постане прошлост, а да наше ћерке, сестре, мајке, баке… живе животом у ком ће имати јасну законску заштиту и друштвену подршку и у ком ће насиље бити преседан.

*Мрежа „Живот без насиља” окупља институције и установе које се баве насиљем у породици, а настала је 2005. године на иницијативу Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана у циљу повезивања различитих институција на свим нивоима и успостављања боље сарадње путем размене знања, искустава и примера добре праксе у заштити од насиља у породици.