Дан родне равноправности

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај се, са задовољством, ове године придружује предлогу Координационог тима мреже „Живот без насиља“ и Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, као координатору мреже, у обележавању Дана родне равноправности 11. јуна, са  осталим покрајинским институцијама и секретаријатима.

Подсетимо се, Влада Републике Србије усвојила је 27. октобра 2021. године, на иницијативу потпредседнице Владе и председнице Координационог тела за родну равноправност проф. др Зоране Михајловић, Одлуку о установљавању Дана родне равноправности, који ће се обележавати 11. јуна сваке године. Тим поводом Михајловић је истакла, да родну равноправност и положај жена у Србији жели да унапреди, како би и жене, као и мушкарци, имале једнаке могућности да раде, напредују и живе. Одређен  је 11. јун, дан када је 1842. године одобрено школовање жена у Србији.

Предлог је, од стране Координационог тима мреже „Живот без насиља“,  да овогодишња тема у обележавању Дана родне равноправности  буде „Жене у фокусу“.

Из тог разлога, у фокус стављамо наше колегинице. Издвајамо податак, да од укупног броја запослених у Покрајинском секретаријату за енергетику грађевинарство и саобраћај, 55,71% чине жене. Међутим,  не само због удела жена у укупном броју запослених, Покрајински секретаријат за енергетику грађевинарство и саобраћај са задовољством ставља у фокус и исту раван све колегинице у Секретаријату превасходно са професионалног аспекта. Образоване, одговорне, вредне, предане послу и са сталном жељом за професионалним усавршавањем.

Са поносом наглашавамо немерљиви значај њиховог успешног испуњавања бројних радних задатака и суочавање са бројним професионалним изазовима.

Из свих наведених разлога, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај са пуним уважавањем промовише и подржава рад својих колегиница и тиме доприноси подизању свести о важности у промовисању Дана родне равноправности.

Мрежа „ Живот без насиља“ окупља институције и установе које се баве насиљем у породици. Настала је  2005. године на иницијативу Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, са намером да подстиче унапређивање рада институција путем размене знаља, искустава и примера добре праксе у заштити насиља у породици.