Заменик покрајинског секретара присуствовао смотри зимских служби путарских предузећа на територији АП Војводине

Данашњим присуствовањем смотри зимске службе у Новом Саду, на пункту „Бачкапута“ доо,  заменик покрајинског секретара, др Зоран Тасић, заједно са надлежним инспекцијским службама секретаријата, започео  је обилазак смотри зимске службе свих предузећа на територији АП Војводине које су задужене за одржавања државних путева на територији Аутономне покрајине Војводине.

План одржавања путева у зимском периоду, који саставља ЈП „Путеви Србије“ као управљач, је оквир за формирање детаљних оперативних планова свих предузећа са прецизним распоредом материјала, опреме механизације и особља.

Заменик секретара, др Зоран Тасић је истакао да ову сезону Зимска служба дочекује спремнија него претходних година и што се тиче расположиве механизације и када је у питању потребна количина соли, те да су путари спремни да одговоре на све изазове које зима са собом носи. Након што је на лицу места извршена провера возила и опреме, представници надлежних институција су констатовали да се овогодишња зимска сезона дочекује спремно.

На територији АП Војводине зимска служба свих путарских предузећа обухвата зимско одржавање укупно 579 км путева IА реда који су у I протитету одржавања. Затим 2.984 km путева IB и II реда, од тога 1.114 km путева I приоритета, 788 km путева II приоритета и 1.083 km путева III приоритета, распоређених у 25 пунктова на територији целе АП Војводине. Званични почетак зимске службе је 01.11.2022., а завршетак 01.04.2023. године.