Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета АПВ у 2016.год за суфинансирање израде пројектно техничке документације за израду инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2016.години, за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе.

Рок за подношење пријаве је 02. новембар 2016.године.

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе

Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе

Образац – пријава на конкурс

Образац – раније обавезе

Образац – раније коришћење средстава Секретаријата

Образац – обезбеђење средстава

Одлука о додели средстава