Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АПВ у 2016.години за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај објављује измену одлуке по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АПВ у 2016.години за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре.

Одлука о измени одлуке о додели средстава