Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање реализације пројеката рекултивације напуштених копова без титулара 2018

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање реализације пројеката рекултивације напуштених копова без титулара.

Рок за подношење пријаве је 10. април 2018.године.

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за финансирање реализације пројеката рекултивације напуштених копова без титулара

Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање реализације пројеката рекултивације напуштених копова без титулара

Пријава

Образац 1

Образац 2

Образац 3

Образац 4

Образац 5

Одлука