Јавни конкурс за доделу средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање трошкова реализације пројеката унапређења водног саобраћаја и развоја интермодалног транспорта

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање трошкова реализације пројеката унапређења водног саобраћаја и развоја интермодалног транспорта

Рок за подношење пријаве је 18. октобар 2019.године.

Јавни конкурс за доделу средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање трошкова реализације пројеката унапређења водног саобраћаја и развоја интермодалног транспорта

Правилник о поступку доделе средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање трошкова реализације пројеката унапређења водног саобраћаја и развоја интермодалног транспорта

Обрасци

Одлука