Јавни конкурс за избор ЈЛС и институција у АПВ за израду анализа енергетске ефикасности објеката јавне намене

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику,грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за избор ЈЛС и институција у АПВ за израду анализа енергетске ефикасности објеката јавне намене

Kонкурсну документацију можете преузети у наставку.

Јавни конкурс

Правилник

Обрасци