Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2020.години, за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јеиница локалне самоуправе

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за енергетику,грађевинарство и саобраћај расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2020.години, за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе

Рок за подношење пријаве је 19. јун 2020.године.

Текст јавног конкурса, правилник и обрасци

одлука