Kонкурси за попуњавање извршилачких радних места

Нови Сад, 09.10.2023. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – саветник за минералне сировине

Рок за подношење пријава је 24. октобар 2023. године, Текст јавног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст јавног конкурса

Изјава


Нови Сад, 05.06.2023. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – саветник за грађевинарство

Рок за подношење пријава је 20. јун 2023. године, Текст јавног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст јавног конкурса

Изјава


Нови Сад, 05.06.2023. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – саветник за управно правне послове

Рок за подношење пријава је 20. јун 2023. године, Текст јавног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст јавног конкурса

Изјава


Нови Сад, 05.06.2023. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – саветник за изградњу

Рок за подношење пријава је 20. јун 2023. године, Текст јавног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст јавног конкурса

Изјава


Нови Сад, 05.06.2023. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – саветник за правне послове у инспекцији

Рок за подношење пријава је 20. јун 2023. године, Текст јавног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст јавног конкурса

Изјава


Нови Сад, 05.06.2023. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – Инспектор за државне путеве II реда – саветник

Рок за подношење пријава је 20. јун 2023. године, Текст јавног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст јавног конкурса

Изјава


Нови Сад, 03.05.2023. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – саветник за грађевинарство

Рок за подношење пријава је 11. мај 2023. године, Текст интерног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст интерног конкурса

Изјава


Нови Сад, 07.04.2023. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – саветник за управно правне послове

Рок за подношење пријава је 15. април 2023. године, Текст интерног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст интерног конкурса

Изјава


Нови Сад, 07.04.2023. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – саветник за минералне сировине

Рок за подношење пријава је 15. април 2023. године, Текст интерног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст интерног конкурса

Изјава


Нови Сад, 07.04.2023. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – саветник за изградњу

Рок за подношење пријава је 15. април 2023. године, Текст интерног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст интерног конкурса

Изјава


Нови Сад, 07.04.2023. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – саветник за правне послове у инспекцији

Рок за подношење пријава је 15. април 2023. године, Текст интерног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст интерног конкурса

Изјава


Нови Сад, 20.02.2023. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – Инспектор за државне путеве II реда – саветник

Рок за подношење пријава је 28. фебруар 2023 године, Текст интерног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст интерног конкурса

Изјава


Нови Сад, 24.10.2022. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – рударски инспектор – саветник

Рок за подношење пријава је 8. новембар  2022 године, Текст јавног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст јавног конкурса

Изјава


Нови Сад, 24.10.2022. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – за правне послове у инспекцији – саветник

Рок за подношење пријава је 8. новембар 2022 године, Текст јавног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст јавног конкурса

Изјава


Нови Сад, 05.10.2022. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – рударски инспектор – саветник

Рок за подношење пријава је 13. октобар 2022 године, Текст интерног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст интерног конкурса

Изјава


Нови Сад, 05.10.2022. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – за правне послове у инспекцији – саветник

Рок за подношење пријава је 13. октобар 2022 године, Текст интерног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст интерног конкурса

Изјава


Нови Сад, 14.04.2022. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – енергетски инспектор – саветник

Рок за подношење пријава је 29. април 2022 године, Текст јавног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст јавног конкурса

Изјава


Нови Сад, 14.04.2022. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – железнички инспектор – саветник

Рок за подношење пријава је 29. април 2022 године, Текст јавног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст јавног конкурса

Изјава


Нови Сад, 30.03.2022. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – енергетски инспектор – саветник

Рок за подношење пријава је 7. април 2022 године, Текст интерног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст интерног конкурса

Изјава


Нови Сад, 30.03.2022. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – железнички инспектор – саветник

Рок за подношење пријава је 7. април 2022 године, Текст интерног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст интерног конкурса

Изјава


Нови Сад, 6.12.2021. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – за рударство – саветник

Рок за подношење пријава је 14. децембар 2021 године

Текст интерног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст интерног конкурса

Изјава


Нови Сад, 23.11.2021. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – рударски инспектор – саветник

Рок за подношење пријава је 8. децембра 2021 године

Текст Јавног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст Јавног конкурса

Изјава


Нови Сад, 9.11.2021. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – рударски инспектор – саветник

Рок за подношење пријава је 24. новембар 2021 године

Текст Јавног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст Јавног конкурса

Изјава


Нови Сад, 4.11.2021. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – рударски инспектор – саветник

Рок за подношење пријава је 12. новембар 2021 године

Текст интерног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст интерног конкурса

Изјава


Нови Сад, 4.11.2021. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – за рударство – саветник

Рок за подношење пријава је 12. новембар 2021 године

Текст интерног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст интерног конкурса

Изјава


Нови Сад, 22.10.2021. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – рударски инспектор – саветник – ИСТЕKАО

Рок за подношење пријава је 1. новембар 2021 године

Текст интерног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст интерног конкурса

Изјава


Нови Сад, 01.07.2021. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – за наплату накнада и аналитичке послове – саветник – ИСТЕKАО

Рок за подношење пријава је 16. јул 2021. године

Текст ијавног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст јавног конкурса

Изјаве


Нови Сад, 07.06.2021. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – за наплату накнада и аналитичке послове – саветник – ИСТЕKАО

Рок за подношење пријава је 15. јун 2021 године

Текст интерног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст интерног конкурса

Изјава


Нови Сад, 01.06.2021. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места – за правне послове – самостални саветник – ИСТЕKАО

Рок за подношење пријава је 16. јун 2021 године

Текст јавног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст јавног конкурса

Изјава


Нови Сад, 10.05.2021. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места – за правне послове – самостални саветник – ИСТЕKАО

Рок за подношење пријава је 18. мај 2021 године

Текст јавног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст интерног конкурса

Изјава


Нови Сад, 27.04.2021. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места – инспектор за државне путеве другог реда – саветник – ИСТЕKАО

Рок за подношење пријава је 05. мај 2021 године

Текст јавног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст интерног конкурса

Изјава


Нови Сад, 22.06.2020. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места – технички секретар – виши референт – ИСТЕKАО

Рок за подношење пријава је 07. јул 2020 године

Текст јавног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст јавног конкурса

Изјава


Нови Сад, 05.06.2020. године – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај расписао је Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места – технички секретар – виши референт – ИСТЕKАО

Рок за подношење пријава је 15. јун 2020 године

Текст интерног конкурса и изјаве можете преузети са следећег линка

Текст интерног конкурса

Изјава